Επικοινωνία

Το γλυκοπαστείον της φύσης

Διεύθυνση: Ναυπλίου 24, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: +30 231 553 9222

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 9:30-14:30, 17:30-22:00
Σάββατο-Κυριακή: 9:30-22:00

Διεύθυνση: Ναυπλίου 24, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: +30 231 553 9222

Επικοινωνία